تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8

ردیاب خودرو آهنربایی مدل GP024 - شرکت فنی مهندسی جیپیران فروش و .دارای آهنربای بسیار قوی. ردیابی خودرو از طریق GPS، LBS و A-GPS. حفاظت در برابر آب و گرد و خاک IP65. موقعیت یابی بسیار سریع. باتری داخلی ۵۰۰۰mAh. قابلیت شارژ بسیار سریع باتری. دارای میکروفون داخلی. دارای سنسور لرزش و حرکت. دارای کلید هشدار SOS. امکان تعریف حصار جغرافیایی. ردیابی از طریق موبایل, کامپیتور و.تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8,تجهیزات ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان - شرکت سامانه‌ساز دلفین آپاداناسنسور سطح سوخت برای مدیریت و نظارت لحظه ای بر وضعیت سوخت، نمایش آهنگ مصرف سوخت و جلوگیری از سرقت سوخت طراحی و تولید شده است. این سنسور در دو نسخه استاندارد و پیشرفته طراحی شده و قابل اتصال به ردیاب های Eco و Pro می باشدو به کمک آن می توان گزارش‌های نظارتی و مدیریتی متنوع را در نرم‌افزار مرکزی مدیریت ناوگان.

24 نظرات

تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8,

دلایل استفاده‌ی آمبولانس‌ها از ردیاب خودرو | مسفا

25 فوریه 2016 . بسیاری از آمبولانس‌های خصوصی و دولتی در سراسر دنیا برای فهمیدن بدون درنگ مکان خودرو‌های خود از ردیاب خودرو مبتنی بر جی‌پی‌اس استفاده می‌کنند که برای کارایی و سرعت عمل و حتی امنیت آن امری ضروری است. همانطور که میدانید، وقتی صحبت از جان انسان‌هاست، هر ثانیه بسیار ارزشمند است، بنابراین اطمینان مدیر ناوگان.

ردیاب خودرو ردیاب شخصی با پنل جهانی ناورو navro

ردیف, مشخصه هاي اصلي, تجهيزات اختياري. 1, U-blox 6 GPS and Quad Band, رله. 2, 850/900/1800/1900Mhz فركانس, میکروفون. 3, رديابي از طريق SMS/GPRS, اسپیکر. 4, رديابي موقعيت با ارسال درخواست, سنسور دما. 5, رديابي در بازه هاي زماني, ریموت. 6, رديابي در فاصله تعيين شده, آنتن RF. 7, رديابي از طريق موبايل, آژیر. 8.

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی - همه چیز در مورد تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات تست و اندازه گیری.

تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8,

اخبار - ماهنامه مهندسی پزشکی

چاره‌ای جز کوچک کردن بسته خدمات نیست // وزارت بهداشت - 1396/12/23 · خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ // بهداشت و درمان - 1396/12/8 · تخصیص بیش از ۱۶ میلیارد تومان برای ارتقای هتلینگ بیمارستان در چالوس و قائم‌شهر // اخبار اقتصادی - 1396/12/8 · وزیر بهداشت در نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا: سهم بودجه پژوهش از.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ي ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤ - دانشگاه علوم پزشکی ایران

ـﻋﻨ. ﻮان. راﻫ. ﯽ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ زوج. ﻫﺎ. ﻧي. . ﺎﻗﻞ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮد . در ﺑﺮﻧﺎﻣ. يﻪ. ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ، زوج. ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ. دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ازدواج. ،. ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ. ارﺟ. ﺎعـ ... ﺮاﺳﺎس. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زوج. ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺗـ. ﺎﻻﺳﻤﯽ. ﻣﺰدوج ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ،. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم. CBC. دارﻧﺪ . .8. درﺧﻮاﺳﺖ. CBC. (. MCV. و. MCH. ) ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺰﺷﮏ. ﻣﺮﮐﺰ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. درﻣﺎﻧﯽ. ـﺑ. ﺮاي ﻣﺮد. اﻧ.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی داروﯾـﯽ. » اراﺋـﻪ. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ).8(. ﻋﻠﯿﻬﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﯾﮋه ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻘﺪان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ، .. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧـﺪازه اﺷـﯿﺎء ﺧﯿﻠـﯽ. ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ. ده از ﯾﮏ. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ stage.

تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8,

شاخص‌های ارزیابی سیستم های اطلاعات آزمایشگاه

قابلیت اتصال از طریق وب به سیستم اطلاعات آزمایشگاه. کاربر باید قادر باشد از راه دور به سیستم اطلاعات آزمایشگاهی از طریق تجهیزات دستی و قابل حمل (تلفن همراه،تبلت وغیره) متصل شود. 20. قابلیت تعریف امضای الکترونیکی. سيستم اطلاعات آزمايشگاه بايد قابليت تعريف امضاء الکترونيک را داشته باشد. 20. توانایی ردیابی.

ردیاب خودرو آهنربایی مدل GP024 - شرکت فنی مهندسی جیپیران فروش و .

دارای آهنربای بسیار قوی. ردیابی خودرو از طریق GPS، LBS و A-GPS. حفاظت در برابر آب و گرد و خاک IP65. موقعیت یابی بسیار سریع. باتری داخلی ۵۰۰۰mAh. قابلیت شارژ بسیار سریع باتری. دارای میکروفون داخلی. دارای سنسور لرزش و حرکت. دارای کلید هشدار SOS. امکان تعریف حصار جغرافیایی. ردیابی از طریق موبایل, کامپیتور و.

تجهیزات جانبی قابل اتصال به ردیاب avl : ردیاب خودرو | جی پی اس .

سخت‌افزارهای مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو با ورودی و خروجی‌های مختلف قابلیت اتصال به سنسورهای جانبی را خواهند داشت از جمله ورودی دیجیتال برای کنترل روشن یا خاموش . نصب این سنسور به همراه سخت‌افزار ردیاب امکان ارسال اطلاعات موقعیت به همراه حجم مخزن را ایجاد خواهد کرد تا به کمک آن بتوان گزارش‌های نظارتی و مدیریتی متنوع را در.

تجهیزات ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان - شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

سنسور سطح سوخت برای مدیریت و نظارت لحظه ای بر وضعیت سوخت، نمایش آهنگ مصرف سوخت و جلوگیری از سرقت سوخت طراحی و تولید شده است. این سنسور در دو نسخه استاندارد و پیشرفته طراحی شده و قابل اتصال به ردیاب های Eco و Pro می باشدو به کمک آن می توان گزارش‌های نظارتی و مدیریتی متنوع را در نرم‌افزار مرکزی مدیریت ناوگان.

دلایل استفاده‌ی آمبولانس‌ها از ردیاب خودرو | مسفا

25 فوریه 2016 . بسیاری از آمبولانس‌های خصوصی و دولتی در سراسر دنیا برای فهمیدن بدون درنگ مکان خودرو‌های خود از ردیاب خودرو مبتنی بر جی‌پی‌اس استفاده می‌کنند که برای کارایی و سرعت عمل و حتی امنیت آن امری ضروری است. همانطور که میدانید، وقتی صحبت از جان انسان‌هاست، هر ثانیه بسیار ارزشمند است، بنابراین اطمینان مدیر ناوگان.

ردیاب خودرو ردیاب شخصی با پنل جهانی ناورو navro

ردیف, مشخصه هاي اصلي, تجهيزات اختياري. 1, U-blox 6 GPS and Quad Band, رله. 2, 850/900/1800/1900Mhz فركانس, میکروفون. 3, رديابي از طريق SMS/GPRS, اسپیکر. 4, رديابي موقعيت با ارسال درخواست, سنسور دما. 5, رديابي در بازه هاي زماني, ریموت. 6, رديابي در فاصله تعيين شده, آنتن RF. 7, رديابي از طريق موبايل, آژیر. 8.

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی - همه چیز در مورد تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات تست و اندازه گیری.

اخبار - ماهنامه مهندسی پزشکی

چاره‌ای جز کوچک کردن بسته خدمات نیست // وزارت بهداشت - 1396/12/23 · خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ // بهداشت و درمان - 1396/12/8 · تخصیص بیش از ۱۶ میلیارد تومان برای ارتقای هتلینگ بیمارستان در چالوس و قائم‌شهر // اخبار اقتصادی - 1396/12/8 · وزیر بهداشت در نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا: سهم بودجه پژوهش از.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ي ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤ - دانشگاه علوم پزشکی ایران

ـﻋﻨ. ﻮان. راﻫ. ﯽ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ زوج. ﻫﺎ. ﻧي. . ﺎﻗﻞ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮد . در ﺑﺮﻧﺎﻣ. يﻪ. ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ، زوج. ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ. دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ازدواج. ،. ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ. ارﺟ. ﺎعـ ... ﺮاﺳﺎس. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زوج. ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺗـ. ﺎﻻﺳﻤﯽ. ﻣﺰدوج ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ،. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم. CBC. دارﻧﺪ . .8. درﺧﻮاﺳﺖ. CBC. (. MCV. و. MCH. ) ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺰﺷﮏ. ﻣﺮﮐﺰ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. درﻣﺎﻧﯽ. ـﺑ. ﺮاي ﻣﺮد. اﻧ.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی داروﯾـﯽ. » اراﺋـﻪ. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ).8(. ﻋﻠﯿﻬﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﯾﮋه ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻘﺪان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ، .. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧـﺪازه اﺷـﯿﺎء ﺧﯿﻠـﯽ. ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ. ده از ﯾﮏ. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ stage.

شاخص‌های ارزیابی سیستم های اطلاعات آزمایشگاه

قابلیت اتصال از طریق وب به سیستم اطلاعات آزمایشگاه. کاربر باید قادر باشد از راه دور به سیستم اطلاعات آزمایشگاهی از طریق تجهیزات دستی و قابل حمل (تلفن همراه،تبلت وغیره) متصل شود. 20. قابلیت تعریف امضای الکترونیکی. سيستم اطلاعات آزمايشگاه بايد قابليت تعريف امضاء الکترونيک را داشته باشد. 20. توانایی ردیابی.

راهنمای کمیته استاندارد سازی هماتولوژی .)2( نقش . - ResearchGate

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ ها )8(. دکتر محمد قهری ... این راهکار به خوبی می تواند تغییرات کوچک اتفاق افتاده در ردیف مرجع و حتی مکان و نوع جانشینی .. داده، آیا آن ویروس از انواع سرطان زا می باشد یا خیر. اهمیت غربالگری. با توجه به افزایش میزان ابتا به ویروس پاپیلومای انسانی )HPV(، غربالگری به منظور پایش سامت.

گزارشی از مدیکا 2015 - ResearchGate

بشقاب دارد که به تلفن همراه وصل می شود و با آن می توان. فعالیت ذهنی فرد را در هنگام خواب آنالیز کرد. این دستگاه. برای مدیریت استرس کاربرد دارد. تجهیزات پوشیدنی. همچون عینک و سمعک هوشمند و نیز گام شمارهای. ورزشی از دیگر تجهیزات قابل توجه در نمایشگاه بودند. به طورکلی مینیاتوریزه کردن تجهیزات بسیار مورد توجه بود؛.

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ

5 فوریه 2017 . اداره ﻛﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ: QW-WI-08. ﻧﮕﺎرش. 2. ﺳﻤﺖ. ﻧﺎم. اﻣﻀﺎء. ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت. ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه. ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺄﻳﻴ. ﺪ ﻛﻨﻨﺪه. ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ... ﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. -7. روال آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. -8. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ.

تجهیزات غربالگری قابل حمل را برای ردیابی ن8,

طراحی برنامه کشوری غربالگری مادران باردار از نظر سند مطالعاتی ابتالی

6000. نوزاد مبتال متولد شده. و بیش از. 400. هزار فرد مبتال در آمریکا ز. ندگی می کنند. در سال. 2008. میزان سندرم داون در آمریکا. /8. 47. در. 100. هزار. تولد زنده بوده است. ) 3 .. آزاد جنین از هفته چهارم بارداری در خون مادر قابل جداسازی است. این مقدار. با . بسیارباالی این تست موجب شده تا به شیوه ای قابل توجه درخواست انجام آن در غربالگری.

آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻊ ﻣﺮوري

10 مارس 2013 . در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ داﺋﻢ اﻧﺴﺪاد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ راه ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي. ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺷﻴﻮع ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﻼﺣﻈ. ﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻊ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮ. د. ن آن،. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ .. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ. ، ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﻮن ﺑﺎرﻳ. ﻢ اﺟﺮا. ﺑﺪون اﺷﻌﻪ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ و. ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن . ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ. اﻳﻦ روش دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻠﻊ، ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻊ و ﻣﺪﺧﻞ. ﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻨﺠﻲ ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ رﻧﮓ ارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن اﻳﺮ

18 جولای 2016 . ﻧﮋاد. 3. ، ﺑﻴﻮوار. 2. از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻮﻧﻪ. اي. Ralstonia solanacearum. ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﺳﻴﺐ. زﻣﻴﻨﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴـﺎ وارد ﻣـﻲ. ﺳـﺎزد . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ردﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﺎس و . از ﻛﺎﻟﺴﺌﻴﻦ، اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻏﺪه. ﻫﺎي آﻟﻮده ﻗﺒﻞ از اﻧﺒﺎرداري و در ﺣﻴﻦ ﺣﻤﻞ. و. ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ. ﺳﺎزد . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻨﻬﺎن، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻬﻮه. اي، ردﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻤﻲ،. fliC.

Pre:اصل کار از سنگ شکن بلیک
Next:machiner قدیمی صنعتی برای فروش در هند مانند سنگ شکن