چگونه یک e ساییده کار آسیاب ذغال سنگ

آسیاب بادی در ایران - آپارات30 ا کتبر 2012 . جعفر رقابی این آسیاب با چوب و ساده ترین امکانات ساخته شده است. پروانه چرخنده آن مانند توربین میباشد که بازده بمراتب بیشتری از پره های متداول آسیاب باد.چگونه یک e ساییده کار آسیاب ذغال سنگ,پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20 - معرفی آسیاب هامعرفی آسیاب ها. آسیاب یا آسیا وسیله ای بوده است که در گذشته برای خرد کردن دانه هایی مانند گندم از آن استفاده می شده است . آسیاب دارای دو سنگ آسیاب است که یک . باد کار می کنند و توسط چرخه های چوبی که توسط باد به حرکت در می آید سنگ های زیرین را به حرکت می آورد و نیرو حاصله گندم ها را آرد می نماید ولی در آسیا آبی حرکت سنگ ها.

24 نظرات

کلیات

توانست جايگزين آنها شود . در اين روش بخار آب پس. زا. برخورد به پره. هايي باعث ايجاد حركت مي. شد . قطاري كه. با ذغال سنگ حركت مي. كرد و كشتي. هايي كه با استفاد .. يك دوک نخ ريسي ساده. را نشان مي. دهد . بر اساس شواهد باستان. شناسي. ،. وجود. پيشينه ريسندگي و بافندگي. اليافي نظير پنبه. ،. پشم. ،. كتان و ابريشم به هزاران سال.

مصالح ساختماني

کلیـة مـواد و مصالحـی کـه در سـاختمان سـازی بـه کار مـی رونـد از قسـمت های مختلـف پوسـتة زمیـن بـه .. الشه سنگ. 1400. شن خیس. 2000. شن خشک. 1700. زغال سنگ. 800. زغال چوب از چوب نرم و سبک. 150. زغال چوب از چوب سفت وسنگین. 220. خرده آجر. 1500. ماسه بادي. 1600 . آجر کاری با آجر سفال و مات ماسه سیمان )سوراخ ها با مات پر می شود(.

الکتروموتور - دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ .

25 جولای 2017 . در یک الکتروموتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) روتور و بخش ثابت استاتور خوانده می‌شود. موتور شامل . 60 HZ الكترو موتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند (فركانس برق برخي كشورها). نكته: دور . Class2 : فضایی است كه در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ، غبار منیزیم، آلومینیوم و …

چگونه یک e ساییده کار آسیاب ذغال سنگ,

دریافت فایل کتاب - سازمان بنادر و دریانوردی

ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺠﺎري. ﮐﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﯿﺖ. ﻧﺎوﺑﺮي و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ. را. ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﺮدي. : ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه. در زﯾﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ، اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ. ،. ﻟﺒﺎس. ﮐﺎر. ،ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ. ،. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐ .. ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و. اﯾﻤﻨﯽ. ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ. ﺻﺎدر ﺷﻮد. (. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ. ). E(.

ﺗﻜﺜﺮ ﺣﺠﺮﻩ - وزارت معارف

ﻚ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺷﻴﺎﻯ ﻛﻮﭼ. ﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ. ﻯ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻮﺭ. ﻫﺎ. پ. ﺩﺭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮ. ﻦ ﻧﻮﻉ. ﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺍﻳ. ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﺷﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭگ ﻧ. ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻋﺪﺳﻴﻪ ﺍﻧﺪ. .. ﺗﻘﺴــﻴﻤﺎﺕ ﺣﺠﺮﻭﻯ ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﻮ، ﺭﺷﺪ ﻭ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻜﺜﺮ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺠﺮﻭﻯ ﺻﻮﺭﺕ. ﻣــﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﻳــﻚ ﺣﺠﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﺓ ﺑﺰﺭﮔﻰ.

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . وقتی يک ماده در مرزهاي دانه. ها به. راحتی شكسته. شود و دانه. ها. سخت باشند، در نتيجه قابليت خرد شدن با ريز. شدن. خردايش كم می. شود . شكل. 3. -5. -. شكست یك قطعه سنگ معدن به ابعاد كوچك. تر. قابليت خردشدن مواد طبق دستورالعمل خاصی تعيين می. شود. جدول. -3. -1. انديس كار بعضي از مواد. ماده. باريت. بوكسيت. زغال. سنگ.

آسیاب بادی در ایران - آپارات

30 ا کتبر 2012 . جعفر رقابی این آسیاب با چوب و ساده ترین امکانات ساخته شده است. پروانه چرخنده آن مانند توربین میباشد که بازده بمراتب بیشتری از پره های متداول آسیاب باد.

آسیاب آبی مهمترین اختراع زن که با عرفان و معنویت پیوند دارد - روزنامه .

21 ژوئن 2016 . کرمون- آسیاب آبی دستگاهی است که برای خرد کردن گندم و سایر غلات و تولید آرد وجود داشته و با استفاده از تکنیک سرعت و یا فشار آب کار می کرده است. . برخی از این آسیاب ها مثل آسیاب دو سنگه و آسیاب سنگ سیاه که تنوره آن ها در چهل تا پنجاه متری زمین قرار دارند، از شاهکارهای تکنیکی و هنری تمدن ایرانی هستند.

کلیات

توانست جايگزين آنها شود . در اين روش بخار آب پس. زا. برخورد به پره. هايي باعث ايجاد حركت مي. شد . قطاري كه. با ذغال سنگ حركت مي. كرد و كشتي. هايي كه با استفاد .. يك دوک نخ ريسي ساده. را نشان مي. دهد . بر اساس شواهد باستان. شناسي. ،. وجود. پيشينه ريسندگي و بافندگي. اليافي نظير پنبه. ،. پشم. ،. كتان و ابريشم به هزاران سال.

چگونه یک e ساییده کار آسیاب ذغال سنگ,

مصالح ساختماني

کلیـة مـواد و مصالحـی کـه در سـاختمان سـازی بـه کار مـی رونـد از قسـمت های مختلـف پوسـتة زمیـن بـه .. الشه سنگ. 1400. شن خیس. 2000. شن خشک. 1700. زغال سنگ. 800. زغال چوب از چوب نرم و سبک. 150. زغال چوب از چوب سفت وسنگین. 220. خرده آجر. 1500. ماسه بادي. 1600 . آجر کاری با آجر سفال و مات ماسه سیمان )سوراخ ها با مات پر می شود(.

الکتروموتور - دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ .

25 جولای 2017 . در یک الکتروموتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) روتور و بخش ثابت استاتور خوانده می‌شود. موتور شامل . 60 HZ الكترو موتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند (فركانس برق برخي كشورها). نكته: دور . Class2 : فضایی است كه در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ، غبار منیزیم، آلومینیوم و …

دریافت فایل کتاب - سازمان بنادر و دریانوردی

ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺠﺎري. ﮐﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﯿﺖ. ﻧﺎوﺑﺮي و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ. را. ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﺮدي. : ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه. در زﯾﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ، اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ. ،. ﻟﺒﺎس. ﮐﺎر. ،ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ. ،. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐ .. ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و. اﯾﻤﻨﯽ. ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ. ﺻﺎدر ﺷﻮد. (. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ. ). E(.

52454 ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎل واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و .

2030 ﺷﻜﻞ 5-2 ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻮﻳﻞ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖﺗـﻮده در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ذﻏﺎلﺳﻨﮓ )دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻦ( 124 . .. در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل N2 ﺑﺎ ﻫﺸﺖ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﺸﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و دو ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻚ ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ) N2 + 8 H+ + 8 e− → 2 NH3 + .(H2 Nitrogen fertilizer -5 ﻳﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ.

مهر ۱۳۹۴ - Iran Glass Industry

در روش فیوز گلاس ما از این انواع شیشه به عنوان ماده اولیه کار خود استفاده می کنیم که البته باید در زمان فیوزینگ نسبت به ساختار شیشه ها اطلاعات کاملی داشت که شیشه ... نحوه تولید فوم شیشه به این صورت است که پودر ساییده شده شیشه به همراه یک ماده گازآور مانند ذغال سنگ آسیاب شده، به درون قالب فلزی که با کائولین پوشش دهی شده.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ

30 نوامبر 1992 . ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر. 43. ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺎب. ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ﺑﻪ. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن . 50. ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺧﻮاص ﺧﻮد ﺗﻤ. ﻴ. ﺰﺷﻮﻧﺪﮔ. ﻲ. ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮز. ﺖﻳ. CoTiO3/TiO2. ﺑﻪ روش ﺳﻞ. -. ژل. 58. ﺑﺮرﺳ .. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﻧﻴﻢ. رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ، اﻟﻜﺘﺮوﭘﻠﺖ، اﻳـﺴﺘﮕﺎه. ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻴـﺮو ﺗﻮﺳـﻂ. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ، واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﻳﻠﻴﻢ، ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻫﻦ و آﺟﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ را وارد.

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 . مراقبت های ویژه باید انجام شود تا مطمئن شوید، که اقلام دیگری مانند سلاح، ابزار و مواد منفجره، که قبل از یک ماموریت به کار گرفته اید نیز فاقد هرگونه اثر انگشت .. چوب یا زغال سنگ. - چسب برق. - کاغذ یا تکه پارچه. طریقه تهیه: الف) دو قاشق غذاخوری نیترات پتاسیم کاملاً خشک را با یک قاشق غذاخوری اسید سولفوریک.

شماره 114، زمستان 1396 - سازمان جنگل‌ها

چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله،با تاکید بر تشریح مسئله، روش کار و نتایج بوده و از 12 سطر )حدود 250 واژه( بیشتر نباشد. . همراه فایل مقاله باید یک فایل جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده )گان( مرتبه علمی و نام گروه یا موسسه ای که نگارنده)گان( در آن مشغول به . E-mail: jangalmartayahoo.

گـزارش هـایـی از بیـدادگاه جهـادی و طـالبی‌ (Payam-e-Zan, No.45, March .

در چهار آسیاب «طلبه‌ی كرام‌» مسلح به خانه‌ها داخل شده مالك خانه را قسم و قرآن داده و تهدید به مرگ می‌نمایند تا از مال و منال خود عشر بدهد. اینان معمولاً از قربانیان خود . حاجی عزیزاله در یكی از مساجد چهارآسیاب گفته بود: «طالبان به گدایی عادت دارند و عجالتاً كه به پادشاهی هم رسیده اند، از كار خود دستبردار نیستند.» وقتی این خبر برای طالبان رسید،.

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی - مدیریت توسعه سازمان و .

2 مارس 2011 . آسیاب کردن. ، برش و صیقل. کاری. و سایر. عملیات. روی مواد معدنی سیلیس. دار کار می کنند . -ج. کارگران صنایع فلزی. ،. ریخته. گری و. سند بالس. ت کاری ... به هم متصل. می شو .دن. جوشکاری. ذوبی خود نیز به دو شکل. ،. جوشکاری ذوبی با شعله برق. ) الکترود فلزی و. الکترود ذغالی. (. و جوشکاری ذوبی با شعله گاز. ).

دریافت

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ . ؟ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﺳﻮزن در اﻧﺒﺎر ﮐﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ. ان ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﭘﺮده از روی راز ﻣﻮﺟﻮدات. ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎره ھﺎ ﮐﻪ ... ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻏﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . اﯾــﻦ. ﺳــﻨﮓ ﻏﯿــﺮ زﻣﯿﻨــﯽ در ﯾــﮏ ﻣﻌﺒــﺪ در ﮐــﺸﻮر ﭼــﯿﻦ. ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ . ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد. اﯾـﻦ ﺳـﻨﮓ. ﺑﻪ. ﺟﻮ زﻣﯿﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد . ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ اﯾـﻦ. ﺳﻨﮕﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ.

طبقه بندی مناطق خطرناک - قسمت اول - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به .

12 نوامبر 2012 . آیا تا به حال برآورد کرده اید که در محیط کار شما کدام مناطق خطرناکند و کدام مناطق ایمن ترند؟ . اثر آسیاب و ساییدن مواد، گرد و غبارات ریز تولید می کند و این گرد و غبارات به صورت معلق در محیط پخش می شوند، در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به عنوان یک منبع . -کارخانجات تهیه ی ذغال سنگ و سایر مناطق تهیه مواد کربنی.

Word Power - ResearchGate

ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر اﺳـﺖ، ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ اﺑـﺰار ﺣـﺎص داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ . ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ داﻳـﺮه ﻟﻐـﻮي ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻ .. D. 1769. COKE is to COAL as BREAD is to. ﻧﺴﺒﺖ. " زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﻛﻮك. " ﺑﻪ. " زﻏﺎل. " ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺖ. " ﻧﺎن. " اﺳﺖ ﺑﻪ . . . (A) eat; (B) money; (C) dough;. (D) man; (E) yeast .1877. D.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - HSE - پالایش و پخش

ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ / 17. -. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪ. ﺩﺍﺭی. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی. ﻧﮕﻪ. ﺩﺍﺭی،. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﮕﻪ. ﺩﺍﺭی ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎ. ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ .. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﺩ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﺻﺤﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮﺩ . ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ. ER. : (E). ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ. ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻠﻨﺪ.

Pre:چگونه می توانم باز کردن چکش تلاش برای آسیاب �
Next:روند مخرب، میکرو